kadry i płace

 Outsourcing kadr

Outsourcing kadr polega na powierzaniu obowiązków związanych z zarządzaniem kadrami, specjalizującej się w tym względzie, firmie zewnętrznej. Firma NOMI gwarantuje najwyższą jakość usług. Oferujemy nasiępujące usługi związane z administrowaniem kadr:

z siedziby firmy zamawiającej u nas usługę odbieramy całą niezbędną dokumentację

zajmujemy się archiwizowaniem i składowaniem dokumentów związanych ze sprawami kadrowymi w Państwa przedsiębiorstwie - zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych

przygotowujemy wszystkie dokumenty związane z zawieraniem umów o pracę, pracownikom wystawiamy zaświadczenie o zarobkach jak i zaświadczenia o płaceniu składek ZUS

na zlecenie klienta wykonujemy co miesięczne przelewy pensji na konta pracowników

na prośbę przedsiębiorcy robimy roczne, kwartalne i miesięczne zestawienia płac

weryfikujemy aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP

dodatkowo prowadzimy weryfikację urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich, którę to uwzględniamy w miesięcznym wynagrodzeniu pracownika

na koniec zajmujemy się wszelkimi sprawami związanymi z odprowadzaniem składek ZUS pracowników jak i ich  corocznymi rozliczeniami PIT skłądanymi w Urzędzie Skarbowym

dodatkowo: jeśli zamawiają Państwo u nas usługę outsourcingu kadr i płac to mogą liczyć Państwo na duże upusty jeśli chodzi o kwestie inwetaryzacji, spisów z natury środków trwałych oraz innych usług.